CENA ZŁOTA

Ceny złota notowanego na londyńskiej giełdzie metali szlachetnych. Aktualny kurs złota oraz notowania historyczne cen od 1973 roku. Cena złota online z ostatnich 24 godzin wyrażona w dolarach amerykańskich za 1 uncję trojańską. Notowania w czasie rzeczywistym w USD i EURO. Wykres giełdowego kursu dla jednego grama i jednej uncji.

Aktualna cena uncji złota online

Źródło: kitco.com

Aktualna cena grama złota online

Źródło: goldprice.org

Na pytanie jaka jest obecnie cena złota odruchowo i bez zastanowienia odpowiadamy, że tyle i tyle podając jej aktualny kurs za uncję wyrażony najczęściej w dolarach. Jest to kurs z codziennych notowań na giełdzie w Londynie i w Nowym Jorku. Ale czy to jest właśnie cena złota? Wartość szlachetnego metalu podawana jest w nic nie wartych papierkach lub cyfrach zapisanych komputerowo. Złoto to przecież prawdziwy pieniądz i sprawdziło się w tej roli przez ostatnie kilka tysiącleci. Złoto to jednocześnie i pieniądz i towar. Pieniądz, gdyż ten metal szlachetny potrafi przechowywać swoją wartość przez długi czas, czego akurat nie można powiedzieć o walutach rozcieńczanych systematycznie przez inflację. Tak na prawdę powinniśmy spojrzeć na to z drugiej strony. To złoto jako pieniądz powinno być miarą i tą miarą powinno się określać wartość innych towarów lub usług. Każdy towar powinien mieć swoją cenę podawaną w jednostkach złota i wtedy nie odczulibyśmy w zasadzie żadnej inflacji. Cóż, jednak jest inaczej i na razie musimy sprawdzać jaka jest aktualna cena tego metalu szlachetnego wyrażana w walucie praktycznie bez pokrycia.

Złoto symbolizowało bogactwo od zarania dziejów. Na początku Afryce i Europie, później w Azji i na koniec w obu Amerykach. Rząd Stanów Zjednoczonych kontynuował złotą tradycję pieniądza zapoczątkowaną przez Egipcjan 3 tysiąclecia temu, ustanawiając normę bimetaliczną w 1792 roku. Standard bimetaliczny po prostu fakt, że każda jednostka monetarna w Stanach Zjednoczonych musiała być poparta złotem lub srebrem. Na przykład jeden dolar amerykański był odpowiednikiem 24,75 uncji złota. Innymi słowy, monety, które były używane jako pieniądze, po prostu reprezentowały złoto (lub srebro), które zostało zdeponowane w banku. Ale ten złoty standard nie trwał wiecznie. W latach 1900-1970 było kilka kluczowych wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do ​​przejścia złota z systemu monetarnego do systemu banknotów. W 1913 r. Utworzono Rezerwę Federalną i rozpoczęto wydawanie weksli, które są aktualną wersją naszych papierowych pieniędzy, które gwarantowały możliwość wykupu banknotów w złocie na żądanie. Ustawa Gold Reserve Act z 1934 roku przyznała rządowi USA prawo wykupu wszystkich złotych monet w obiegu i położyła kres biciu nowych złotych monet. W skrócie, ustawa ta zaczęła zakładać, że złote lub złote monety nie są już potrzebne jako pieniądze. Stany Zjednoczone porzuciły standard złota w 1971 roku, kiedy waluta USA przestała być wspierana złotem.

Istnieje wiele sposobów na kupowanie złota. Do osiągnięcia różnych celów inwestycyjnych można wykorzystać różne produkty. Inwestorzy powinni rozważyć opcje dostępne na ich rynku, formę inwestycji dostosowaną do ich sytuacji oraz charakter profesjonalnej porady, której będą potrzebować. Decyzja o inwestowaniu w złoto obejmuje przegląd różnych produktów inwestycyjnych powiązanych ze złem Różne produkty inwestycyjne związane ze złem, z których wszystkie mają różne profile ryzyka i zwrotu, cechy płynności i opłaty. Zazwyczaj strategia alokacji aktywów uwzględnia zwroty długoterminowe i średnioterminowe oraz sposób, w jaki złote produkty inwestycyjne osiągają dodatnią lub ujemną korelację z innymi aktywami.

Małe sztabki i monety stanowiły około dwie trzecie rocznego zapotrzebowania na złoto inwestycyjne i około jedną czwartą światowego popytu na złoto w ostatnim dziesięcioleciu. Popyt na sztabki i monety zwiększył się czterokrotnie od początku lat 2000. Trend ten dotyczy zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Powstały nowe rynki, takie jak Chiny, a stare rynki, podobnie jak Europa, powróciły. Sztabki i monety występują w wielu nominałach i miarach zawartości złota (zwanych również próbkami). Próba jest mierzona w karatach (najwyższe to 24 karaty) lub w częściach złota na tysiąc (zwykle 995, 999 lub 999,9 części na tysiąc). Monety są zwykle produkowane w nominałach jedna uncja trojańska i jej części. Sztabki można nabyć w nominałach 1, 10, 20, 50, 100 i 1000 gramów oraz 1, 10 i 100 uncji trojańskich. Banki centralne, wiele funduszy ETF wspieranych złotem i inne duże instytucje opierają się na barach LGD (London Good Delivery). Baton LGD jest standardowym sztabką złota używanym do czyszczenia w Londynie i waży około 400 uncji trojańskich. Kupując złoto w tych formach, inwestorzy płacą premię powyżej ceny złota na miejscu za sztabki i monety. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsza moneta, pasek lub rozmiar inwestycji, tym większa premia za uncję. Posiadanie fizycznego złota może wiązać się z dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza koszt złota, w tym ubezpieczeniem i przechowywaniem. Przy zakupie fizycznego złota niezbędna jest staranność i staranność, a autentyczność złota powinna zostać zweryfikowana za pomocą oznaczenia testowego. Złoto należy kupować w banku lub od renomowanego sprzedawcy.

    Więcej